حمید بایرامی

حمید بایرامی

کارشناس کامپیوتر و کارشناس فروش

۰ارتباط ۷مهارت
قم | قم
کارشناس
شرکت کامپیوتری مشکات
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
mcse
فرهنگیان
۱۳۹۰
network+
فرهنگیان
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس
شرکت کامپیوتری مشکات
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
پسیو کار
شبکه پرداز پارسه
انجام کلیه کارپسیو کاری
پروژه‌ها
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
ویندوز سرور کور
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه پیام نور مرکز قم
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
network+
کارشناس در شرکت کامپیوتری مشکات
mcse
کارشناس در شرکت کامپیوتری مشکات
توضیحات
انجام کلیه امور اداری واجرای پروژه گروهی