محمد نوری

محمد نوری

کارشناسی ارشد برق قدرت

۱۳ارتباط ۶مهارت
زنجان | زنجان
مدرس
آموزشکده فنی الغدیر زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
معدل: 17.20
دانشگاه زنجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
معدل: 17.46
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدرس
آموزشکده فنی الغدیر زنجان
تدریس درس عایقهای الکتریکی و فشار قوی و آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کارآموز
شرکت برق توزیع شرق زنجان
مهارت ها
| ۶نفر
محمد قبادیمهدی ابراهیمی
| ۵نفر
مهدی ابراهیمی
| ۵نفر
مهدی ابراهیمی
| ۵نفر
مهدی ابراهیمی
| ۴نفر
مهدی ابراهیمی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان