محمدرسول علی بخشی

محمدرسول علی بخشی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
Helpdesk Administrator
مرکز ارتباط بانک ملت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی رایانه ای
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی رایانه ای
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
Mcse
Mcse
مجتمع فنی تهران
Itil
Tuvnord
Isms
Kasys
تکنسین فنی کامپیوتر
میکروسیستم
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
Helpdesk Administrator
مرکز ارتباط بانک ملت
کارشناس شبکه و troubleshouting
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
Helpdesk Agent
شقایق
پروژه‌ها
Isms
Helpdesk Administrator در مرکز ارتباط بانک ملت
زاه اندازی پروژه مدیریت امنیت اطلاعات و دریافت تقدیر نامه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ارتباط با مشتری
Helpdesk Administrator در مرکز ارتباط بانک ملت
توضیحات