نسیبه رمضانی رودپشتی

نسیبه رمضانی رودپشتی

اداری - بیمه

۲۱ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
کارمند گروه مشاورین مالی
شرکت هاکوپیان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
مدارک و گواهی‌نامه ها
قوانین کار و امور اجتماعی
۱۳۹۴
قوانین کار و امور اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارگاه آشنایی با قوانین کار و امور اجتماعی - قوانین حاکم بر کارفرما و کارپذیر - بیمه بیکاری و انواع قراردادها
۱۳۹۲
مهارت های هفت گانه ICDL
جهاد دانشگاهی
گلخانه
۱۳۸۲
گلخانه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند گروه مشاورین مالی
شرکت هاکوپیان
در یک گروه مشاور مالی در خصوص بهبود عملکرد مالی شرکت و انجام راهکارها و قوانین صحیح مالی همکاری می کنم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
مدیر بیمه و کارگزینی و اداری
گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن
انجام تمامی کارهای اداری - کارگزینی - ساعت زن و محاسبه بیمه و مالیات و مرخصی و انواع بیمه های آتش سوزی - تکمیلی - مهندسی تمام خطر و مسئولیت مدنی و بیمه عمر و حوادث و دندانپزشکی - بیمه بیکاری - مکاتبات اداری با سازمانها و ارگانهای مختلف
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارمند اداری
موسسه ناجی سازان امین
انتقال به شرکت هلدینگ گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
حسابدار
شرکت دلتا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
کمک حسابدار
ریز پردازشگران جاوید
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کار با دستگاه های ساعت زن
محاسبه کارکرد پرسنل - مرخصی و ماموریت
تسلط به قوانین بیمه تامین اجتماعی در خصوص انواع قراردادها کارفرما و کارپذیر