فرشاد رمضانیان

فرشاد رمضانیان

مدیر اداری و نابع انسانی

۱۲ارتباط ۹مهارت
کردستان | سقز
مدیر
کارخانه تولید پلی اتیلن
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر
کارخانه تولید پلی اتیلن
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس
هلدینگ مژده
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارمند
وزارت دفاع-صنایع هوافضا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات