حسین محرابی

حسین محرابی

رئیس منابع انسانی

۱۰۹ارتباط ۱۱مهارت
فارس | شیراز
رئیس منابع انسانی
شرکت راه اندازه و بهره برداری صنایع نفتOICO
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
رئیس منابع انسانی
شرکت راه اندازه و بهره برداری صنایع نفتOICO
پروژه پالایش پارسیان سپهر_عسلویه و مهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست منابع انسانی
رهگسترنفت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
سرپرست منابع انسانی
مدیریت طرحهای صنعتی ایرانIPMI
علت ترک کار پایان قرارداد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
مدیر منابع انسانی
نانکو
علت ترک کار پایان قراراداد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
معاون اداری
پایندان
علت ترک کار پایان پروژه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش ایزو
آموزش اکسل مقدماتی و پیشرفته
سرپرست منابع انسانی در مدیریت طرحهای صنعتی ایرانIPMI
قراردادهای EPC
سرپرست منابع انسانی در مدیریت طرحهای صنعتی ایرانIPMI
توضیحات
آشنایی با قوانین کار و امور اجتماعی مخصوصا قوانین کار و اموراجتماعی منطقه ویژه عسلویه
آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی