احمد ربانی

احمد ربانی

کاردانی تربیت بدنی

۰ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | تربت جام
مربی فوتبال
مدرسه فوتبال
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۹۵ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
داوری فوتبال درجه ۳
فدراسیون فوتبال
مربیگری فوتبال درجه c
فدراسیون فوتبال
مربیگری هندبال
فدراسیون هندبال
داوری طناب کشی
هیات بومی و محلی استان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مربی فوتبال
مدرسه فوتبال
موفقیت ادامه خواهد داشت
۱۳۹۰ اکنون
فروشنده
سوپر مارکت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مربیگری فوتبال درجه c
مربی فوتبال در مدرسه فوتبال
توضیحات