مسلم شاه محمدی

مسلم شاه محمدی

دکترای مهندسی شیمی

۹۷ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
research and development manager
AEOI
دکترا پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
تحصیلات
پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
دانشگاه صنعت نفت
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهی نرم افزار pipsis
برنامه نویسان دانش برتر سهند
۱۳۹۵
گواهی مهارت برنامه نویسی PHP
آموزشگاه دانش تحلیل
۱۳۹۴
مدرک شبیه سازی با Hysis
برنامه نویسان دانش برتر سهند
۱۳۹۳
مدرک شبیه سازی باAspen Plus
برنامه نویسان دانش برتر سهند
۱۳۹۰
matlab
برنامه نویسان دانش برتر سهند
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
research and development manager
AEOI
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس فرآیند
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۵
ترجمه کتابmodelling and simulation of chemical engineering process
طاق بستان
۱۳۹۳-۱۰
تالیف کتاب:برنامه نویسی matlabبرای مهندسین شیمی(مرجع کامل شبیه سازی فرآیندها با matlab)
انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره آموزشی PMDS
دوره آموزشی توربین های Rolls Royce و پمپ های Solar
توضیحات
email:mshahmohammadi@sharif.edu
mobile:+989199661040