آناهیتا اسبقی پور

آناهیتا اسبقی پور

کارشناسی حسابداری

۱۴ارتباط ۱۵مهارت
البرز | کرج
حسابدار حقوق و دستمزد
کارخانه بافندگی میرئی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
اموزشگاه فنی و حرفه ای معین
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار حقوق و دستمزد
کارخانه بافندگی میرئی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات