محمدعلی سیاه لو

محمدعلی سیاه لو

حسابدار مالی و مالیاتی

۸ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
حسابدار ارشد
آرتافیدار خاورمیانه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابرسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
تکالیف مالیاتی
موسسه سرمایگان تهران
۱۳۹۷
دادرسی مالیاتی
موسسه سرمایگان تهران
۱۳۹۷
تهیه صورتهای مالی
بنیاد حسابداری تهران
۱۳۹۴
حسابداری مالی
سپیدار سیستم آسیا
۱۳۹۴
حسابداری بهای تمام شده
سپیدار سیستم آسیا
حسابداری مالی
۱۳۹۴
حسابداری مالی
همکاران سیستم
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد
آرتافیدار خاورمیانه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
کشت و صنعت گل ریحان
انتقال واحد حسابداری به دفتر مرکزی به دستور مدیریت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کمک حسابدار
تکمیل راه کرج
عدم توافق درباره بیمه و حقوق و دستمزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابداری کارآموز
موسسه حسابداری بیلان زاگرس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کمک حسابدار
صنایع سنگ البرز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارآموزی
۳ ماه در واحد مالی و مالیاتی شرکت ثامن مهران گستر
کارآموزی
حسابداری کارآموز در موسسه حسابداری بیلان زاگرس
کارآموز
حسابداری کارآموز در موسسه حسابداری بیلان زاگرس
توضیحات
سابقه بیمه: ۴۸ماه
آشنایی و مهارت کامل در امور اداری, مالی, حسابداری و مالیاتی.
انجام امور در حسابداری ازجمله:دفتر نویسی،اظهارنامه عملکرد، تهیه و ارسال گزارشات فصلی(ttms)، تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق، تهیه لیست حقوق و دستمزد، تهیه گزارشات مدیریت، حسابداری انبار و فروش.
کار با نرم افزار های همکاران سیستم, سپیدار سیستم آسیا(شبکه و کلاینت)، هلو, اسپاد, پانیز, رافه و نیکراد.
مسلط به برنامه آفیس, تنظیم قرارداد های تجاری.