مهدی صیادی

مهدی صیادی

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت

۱۰۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
مهارت ها
| ۵۱نفر
زهرا محمدیبی نام نامشخصFarzaneh Bazziسحر بیرانوندنسیم ابراهیمی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
لیسانسم صنایع غذایی هستش و برا ارشد دارم کشاورزی میخونم