سیده زهرا عبادی

سیده زهرا عبادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | اسلام شهر
کارشناسی دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
تحصیلات
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات