مهرداد سربندی

مهرداد سربندی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۱۹مهارت
تهران | تهران
پشتیبان سیستم اطلاعات پرواز فرودگاه مهراباد FIDS
شرکت کلان گستر کهکشان داده ها data galaxy وابسته به شرکت فرودگاه مهراباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
microsoft mcse 2012 R2
microsoft mcse 2012 R2
مجتمع فنی تهران
network +
network +
مجتمع فنی تهران
cisco ccna routing &switching
آموزشگاه کندو
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
پشتیبان سیستم اطلاعات پرواز فرودگاه مهراباد FIDS
شرکت کلان گستر کهکشان داده ها data galaxy وابسته به شرکت فرودگاه مهراباد
کارآموز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناس فناوری اطلاعات help desk و تدریس کامپیوتر
موسسه فرهنگی شهدای موتلفه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
microsoft ICDL 2016
cisco ccna 100-210
network +
microsoft mcse 2012
توضیحات