Mohammad hassan kouchaki

Mohammad hassan kouchaki

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات

۲۸ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Assistant
اهورا شبکه فارس
کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
تحصیلات
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
Academic Assistant
اهورا شبکه فارس
۱۳۹۴ اکنون
Academic Head
آموزشگاه دانش تحلیل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
Academic Manager
شرکت تعمیرات اینورتر
مهارت ها
| ۱۵نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
| ۱۴نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیاننصیر رضایی نژادسمانه فرهادزادهآرزو افتخاری
| ۱۱نفر
حسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
| ۹نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
| ۸نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
| ۷نفر
حسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
| ۷نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
| ۷نفر
افشین صدیق انزابیحسین جغراتیانمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزاده
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
ساخت استیکر
طراحی لوگو
عکاسی
ویرایش عکس
برنامه نویسی وب
جاوا
اندروید