مهدی تقی خانی

مهدی تقی خانی

ماشین ساز -دانشجو کارشناسی برق قدرت

۳ارتباط ۲۰مهارت
قزوین | البرز
دانشجو مدرس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو مدرس
تدریس ریاضی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
مهندس طراحی ماشین آلات
ماشین سازی البرز
تا الان بیمه نشدم
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات