یونس خوش ظاهر

یونس خوش ظاهر

مدیر آژانس هواپیمایی تیوان پرواز ، دبیر زیست شناسی

۱۸۰ارتباط ۱۹مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دبیر
آموزش و پرورش
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی زیست شناسی جانوری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
Air fare & Domestic Electronic Ticketing
IRAN AIR
۱۳۹۴
Gabriel Reservations System
IRAN AIR
۱۳۹۳
Advanced Fare & Ticketing
پرتو
۱۳۹۳
Intremediate Fare & Ticketing
پرتو
۱۳۹۳
Basic Fare & Ticketing
پرتو
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
دبیر
آموزش و پرورش
۱۳۹۱ اکنون
مدیرعامل و مدیر فنی بند الف
دفتر خدمات مسافرت هوایی تیوان پرواز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
وب سایت فروش آنلاین بلیت داخلی و خارجی هواپیما