صدیقه یوازی

صدیقه یوازی

دانشجوی ارشد مدیریت مالی(ترجمه متون حسابداری و مدیریت مالی)

۴۷ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | قشم
حسابدار
هتل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه پیام نور قشم
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
رتبه 47 کنکور سراسری در گروه زبان و فارغ التحصیل با معدل 17/9
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار
هتل
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
نسخه پیچ
داروخانه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
آژانس هواپیمایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
معلم انگلیسی
موسسه زبان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات