روزبه دیده ور

روزبه دیده ور

دکترا پزشکی

۴ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
پزشک
شرکت دکتر درم
دکترا دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
پزشک
شرکت دکتر درم
ساخت انواع کرم های درمانی و زیبایی
پروژه‌ها
بررسی مقایسه ای میزان بروز نوروتوکسیسیتی مزمن ناشی از شیمی درمانی و شدت آن در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مبتلا به آنمی قبل از درمان با گروه فاقد
زبان ها
ارمنی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کرم های درمانی و زیبایی
توضیحات