محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

۱۰۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی تهران
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
مهارت ها
| ۵۹نفر
معین قاسمیسعید علیزادهسمیه رازانیاسماعیل نوربخشامیر کارگزار
| ۵۶نفر
سعید علیزادهسمیه رازانیاسماعیل نوربخشرضوان بهبودی سوهامیلاد راد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
کوچ سطح یک
مربی هدایت تحصیلی و مشاغل
...................
کانال تلگرام
@bekargomari