امیر کارگزار

امیر کارگزار

کارشناسی منابع طبیعی چوب و کاغذ

۱۶۳ارتباط ۱۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس فروش و بازاریابی
بازرگانی صدف
کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی منابع طبیعی چوب و کاغذ
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
minitab
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۴
روزنامه نگاری و مقاله نویسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۴
ICDL
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۴
کارآفرینی و کسب و کار
دانشگاه گلستان
۱۳۹۴
spss
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳
اتوکد مقدماتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳
بازاریابی و فروش
سازمان فنی و حرفه ای استان گلستان
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس فروش و بازاریابی
بازرگانی صدف
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدرس ریاضیات
آموزشگاه علمی آزاد آبنوس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مترجم
کانون زبان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنیسین آزمایشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
عامل فروش و بازاریابی
شرکت نانو نوین پلیمر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سردبیر مجله
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دبیر انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گرگان
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ساخت چندسازه چوب پلاستیک تقویت شده با الیاف پشم شیشه
تکنیسین آزمایشگاه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مصطفی سفیدروح امیر کارگزار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
ساخت چندسازه LSL از پهن برگان داخلی
تکنیسین آزمایشگاه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حسین محمدی امیر کارگزار
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۲
اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

امیر کارگزار داود رسولی
۱۳۹۵-۰۹
نشریه علمی پژوهشی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
مهارت ها
| ۸۲نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیفرزاد فلاح زارعرضا غفاری
| ۷۸نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیفرزاد فلاح زارعرضا غفاری
| ۷۳نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۷۱نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۷۱نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۶۸نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۶۷نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۶۵نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۶۵نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
| ۶۴نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفارینصیر نعمتی
| ۶۰نفر
محمود علی پورشورانگیز خیرکارمحسن حمه جانیرضا غفاریناصیح رحیمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
روزنامه نگاری و مقاله نویسی
سردبیر مجله در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بازاریابی و فروش
کارشناس فروش و بازاریابی در بازرگانی صدف
توضیحات
✏رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵_۹۶
✏عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
✏کارشناس فروش و بازاریابی دفتر بازرگانی صدف
✏مترجم، مدرس و پژوهشگر