علی باقری

علی باقری

سرپرست اجرایی در شرکت نواندیش

۰ارتباط ۷مهارت
بوشهر | بوشهر
سرپرست اجرایی
شرکت نواندیش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
سرپرست اجرایی
شرکت نواندیش
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات