فرزاد نوری

فرزاد نوری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۳ارتباط ۱۱مهارت
البرز | نظر آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
نتورک پلاس
نورانت
20160129com-01-4295
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات