سمیرا ایرانمنش

سمیرا ایرانمنش

عکاس

۲۵ارتباط ۱۰مهارت
یزد | یزد
انیمیشن
انیمیشن
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز یزد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز یزد
۱۳۹۵ اکنون
-
دیپلم تلویزیون و هنرهای دیجیتال انیمیشن
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
maya
پارک علم وفناوری
مرکز هنر های دیجیتال
۱۳۹۳
3Dmax
پارک علم وفناوری یزد
عکاسی
۱۳۹۱
عکاسی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
انیمیشن
انیمیشن
مدل ساز تردی مکس
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
انیمیشن سازی
انیمیشن در انیمیشن
مدل ساز پروژه
مهارت ها
| ۲۰نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریافشین خانیمحمد حسن پور
| ۱۹نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پوربتسابه یوسفی
| ۱۹نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پوربتسابه یوسفی
| ۱۹نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پوربتسابه یوسفی
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پورمحمد قبادی
| ۱۷نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پورمحمد قبادی
| ۱۶نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پورمحمد قبادی
| ۱۶نفر
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهریمحمد حسن پورمحمد قبادی
آرش آقاطهرانیسجاد اباذرلورسول قهری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
maya
انیمیشن در انیمیشن
عکاسی
3Dmax
انیمیشن در انیمیشن
توضیحات
عکاس اتلیه
فتوشاپ کار.
مدل ساز