محمد تهمتن

محمد تهمتن

دانشجوی ارشد سیستم های چند رسانه ای و در حال کار بر روی اینترنت اشیاء

۰ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس
تابان شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
برنامه نویس
تابان شهر
به دلیل 14 واحد در ترم دوم و اولویت بالاتر دروس دانشگاه از شرکت خارج شدم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
طراح وب‌سایت
توسعه هوشمند پاژپی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات