آناهید آگینه

آناهید آگینه

کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

۱۷۷ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
امور اداری
شرکت مهندسی دژدیس سپاهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی علوم تجربی
آموزش معلمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دوره پرورش و نگهداری قارچ های خوراکی
وزارت جهادکشاورزی آذربایجان غربی
13_22_1211_95
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
امور اداری
شرکت مهندسی دژدیس سپاهان
مسول امور اداری_بیمه_اتوماسیون اداری_پروژه تاسیساتی و زیربنایی فرودگاه منطقه آزادتجاری ماکو (مشاوران ایمن راه)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مهندس آزمایشگاه
سیلو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
متصدی اموربانکی
پست بانک ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
مسول فنی کارآموز
کارخانه آرد تعاونی۱۳
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
مسول فنی کارآموز
کارخانه شیرپگاه ماکو
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابدار
کشتارگاه مرغ ویژه
مهارت ها
| ۱۴۲نفر
اسماعیل محمدیمحمد شالوبهمن طاعتیمکی شریفی ریحانهتوحید الیاسی
| ۱۴۱نفر
اسماعیل محمدیمحمد شالوبهمن طاعتیمکی شریفی ریحانهعلی نامدار
| ۱۳۳نفر
اسماعیل محمدیمحمد شالوبهمن طاعتیمکی شریفی ریحانهتوحید الیاسی
| ۱۳۰نفر
اسماعیل محمدیمحمد شالوبهمن طاعتیمکی شریفی ریحانهتوحید الیاسی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
✔عضو سازمان نظام مهندسی جهادکشاورزی شهرستان ماکو و شوط
✔عضو انجمن امورصنفی مهندسین و مسول فنی معاونت غذاو دارو استان آذربایجان شرقی و غربی