مریم شکاری

مریم شکاری

کارشناسی ارشد معماری

۲ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
طراح داخلی
شرکت مدال
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد معماری طراحی داخلی
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری
نفر برتر دانشگاه معدل 18.54
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی معماری
جز نفرات برتر دانشگاه معدل 19.69
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
کارشناس فنی مزرعه
مدارک و گواهی‌نامه ها
کاربر Autocad
۱۳۹۰
کاربر Autocad
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
62/60/1/5_1
کسب نمره 83 وسطح خیلی خوب
رایانه کار درجه دو
۱۳۸۷
رایانه کار درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
396842
با کسب نمره 90 و سطح الف
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراح داخلی
شرکت مدال
مهارت ها
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
| ۲نفر
mehdi rezaei
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات