شهاب شهابی

شهاب شهابی

کارشناسی معماری

۲ارتباط ۱۶مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
دفتر فنی
طراحی و چاپ یاس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۳ اکنون
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
اتوکد
اتوکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
دفتر فنی
طراحی و چاپ یاس
کپی و پرینت و پلات و طرحی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
نصب و پشتیبانی
نصب و پشتیبانی نرم افزار حسابداری هلو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تدریس و معاون اجرایی
اموزش و پروش
پروژه‌ها
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
انجام پروژه های دانشجویی
انجام پروژه های دانشجویی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
photoshop
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
revit
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
3dmax
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
اتوکد
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
توضیحات