رسول خزایی

رسول خزایی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی

۱ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۹۷ اکنون
دکترا مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هگمتانه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ناتمام
دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی فوریت های پزشکی
مرکز جامع علمی کاربردی همدان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۳
کتاب هوش عاطفی کلید موفقیت در زندگی شغلی و شخصی
ارشدان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات