نسترن سادات یوسفیان

نسترن سادات یوسفیان

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۱ارتباط ۱۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
پشتیبانی فروش
عالیس
کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
پشتیبانی فروش
عالیس
فعلا مشغول به کار هستم
۱۳۸۵ - ۱۳۹۳
سرپرست فروش
کارخانه فورج پارت سازان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
حضور در نمایشگاه اتومکانیکای استانبول 2014
حضور در نمایشگاههای خودرو تهران و مشهد