بابک عافیت

بابک عافیت

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۴ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
مدیر فنی پروژه
ژرف کار جم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۷۸ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه برداری درجه 2
۱۳۷۸
نقشه برداری درجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مدیریت و کنترل پروژه
مدیریت و کنترل پروژه
مجتمع فنی تهران
دوره را کامل کردم ولی مدرک نگرفتم
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
مدیر فنی پروژه
ژرف کار جم
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
ناظر پروژه
مهندسین مشاور شاراب
ناظر پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی و ناظر پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار
پروژه‌ها
۱۳۹۳
احداث تصفیه خانه آب شهر گلپایگان
مدیر فنی پروژه در ژرف کار جم
۱۳۹۱
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ساوه
مدیر فنی پروژه در ژرف کار جم
۱۳۸۹
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک
مدیر فنی پروژه در ژرف کار جم
۱۳۸۶
احداث تصفیه خانه آب شرب شهر آبادان
مدیر فنی پروژه در ژرف کار جم
۱۳۸۴
تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان
ناظر پروژه در مهندسین مشاور شاراب
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
بنده علاقه مند به همکاری با شرکت های مشاور و پیمانکار به عنوان سرپرست کارگاه، سرپرست نظارت و مدیریت پروژه هستم.