علی سلیمی

علی سلیمی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

۳۲ارتباط ۱۰مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
--
جهادنصرکرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
مدارک و گواهی‌نامه ها
کاربرد جی پی اس در کشا‌ورزی
دانشگاه ازاد اسلامی
دوره کشت هیدروپونیک
دانشگاه ازاد اسلامی
دوره کشت قارچ
دوره کشت قارچ
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
--
جهادنصرکرمانشاه
۱۳۸۷ اکنون
--
شرکت عمرانی پیرسراب
۱۳۸۵ اکنون
--
جهاد نصر قم
پروژه‌ها
بررسی تنوع ژنیکی نخود در شرایط دیم
بررسی تنوع ژنتیکی نخود با استفاده از مارکر مولکولی
ارزیابی مقاومت نخود در برابر بیماری برق زدگی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات