مهدی ریحانیان

مهدی ریحانیان

کارشناس مهندسی پزشکی بیو الکتریک

۰ارتباط ۱۵مهارت
فارس | شیراز
همکار فنی
شرکت فناوران پارس امید آپادانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
اتمام دوره کارشناسی در 7 ترم و با معدل 17.60
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی شیراز
جامعه مهندسی پزشکی شیراز
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
همکار فنی
شرکت فناوران پارس امید آپادانا
تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی و فروش مواد مصرفی
ساخت تجهیزات توانبخشی معلولان و ناتوانان
۱۳۹۵ اکنون
همکار فنی
شرکت آسیا طب روناک
همکاری در بخش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی و فروش مواد مصرفی دندانپزشکی
۱۳۹۵ اکنون
دانشجو معلم
تدرس خصوصی
تدریس خصوصی ریاضی دبستان - راهنمایی و دبیرستان
تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور (تخصصی)
پروژه‌ها
ساخت دماسنج دیجیتال با ATMEGA16
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
عیب یابی قطعات الکترونیکی
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
دوره کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
جامعه مهندسی پزشکی شیراز
دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی
جامعه مهندسی پزشکی شیراز
توضیحات