سعید حیدری

سعید حیدری

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و هنری

۱۹ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارشناس IT - سایت - شبکه - هنری - تبلیغات
روایت فتح
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و هنری
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۲ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارشناس IT - سایت - شبکه - هنری - تبلیغات
روایت فتح
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارمند بخش آی.تی و پشتیبان فنی
شبکه تلویزیونی افق سیما
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مدیر هنری و جانبی
چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مدیر بخش کودک‌ و‌ نوجوان
چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مدیر بخش کارگاهی و مشاور بخش کودک‌‌‌ و ‌نوجوان
دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مسئول شبکه، سایت، آی.تی، جانشین مسوول هنری و تبلیغات
انتشارات روایت فتح
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کارمند بخش آی.تی و پشتیبان شبکه
سازمان هنری رسانه ای اوج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناس شبکه
شبکه افق سیما
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
مسئول سایت و شبکه
شرکت های سبلان خودرو، مایوان، بن رو، والنات
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
پژوهشگر ارشد
دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه و روسیران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
IT کارشناس
بن رو
مهارت ها
| ۸نفر
ژیلا ابراهیمیمحمود علی پور
| ۸نفر
ژیلا ابراهیمیمحمود علی پور
| ۷نفر
محمود علی پور
| ۶نفر
محمود علی پور
| ۶نفر
محمود علی پور
| ۶نفر
محمود علی پور
| ۶نفر
محمود علی پور
| ۶نفر
محمود علی پور
زبان ها
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
اسپانیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
روسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات