ادیب عسکری

ادیب عسکری

کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

۱۳۶ارتباط ۵مهارت
ایلام | ایلام
مشاور جوانان
هلال احمر
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
مشاور جوانان
هلال احمر
سابقه کاری شش سال کاربا هلال احمراستان البته به عنوان دبیرکانون به صورت کاملا رایگان وداوطلبانه.سه بار دبیر برتر استان شدم.ویک باردبیر برتر کشور.گذراندن دوره های امداد(عمومی-داوطلبانه-تخصصی امداد-تخصص جاده)
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
حاضرم پول خوب بدم در قبالش کار خوب گیرم بیاد............