نبی الله پیرا

نبی الله پیرا

کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری

۰ارتباط ۱۳مهارت
کرمان | جیرفت
سرمربی
دولتی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جاوید
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جاوید
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
ف
فنی وحرفه ای
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
سرمربی
دولتی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
شناسایی فولادها
درجه کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری از مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
توضیحات