حمید بهلول

حمید بهلول

کاردانی برق صنعتی

۴ارتباط ۱۲مهارت
مازندران | ساری
نماینده
نمایندگی پخش محافظ مرکزی ساختمان وصنعتی
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده
نمایندگی پخش محافظ مرکزی ساختمان وصنعتی
۱۳۹۴ اکنون
سرپرست برق
شرکت سیناصنعت شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
برقکار صنعتی
ماشین سازی بادله
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
اپراتورقسمت رنگ
شرکت گهرپلاست شمال
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نصب ومونتاژانواع تابلوبرق های صنعتی سه فازوتکفاز.
عیب یابی انواع تابلوبرق های صنعتی تکفازوسه فاز.
نصب انواع اینورتروتنظیم انها.
اپراتوردستگاه cncبرش پلاسماورقات.