لاله محمودی

لاله محمودی

مهندس

۴ارتباط ۴مهارت
کرمان | کهنوج
پیمانکار
مسکن و شهرسازی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامهچ
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
پیمانکار
مسکن و شهرسازی
پروژه‌ها
احداث مسکن
پیمانکار در مسکن و شهرسازی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات