مرتضی سلطانی

مرتضی سلطانی

کارشناسی ارشد معماری

۷ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | شاهین شهر
طراح معماری
مهندسین مشاور عرصه و عریش سپاهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
طراح معماری
مهندسین مشاور عرصه و عریش سپاهان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
طراح معماری
دفتر معماری ایماژ
پروژه‌ها
۱۳۹۶
طراحی داخلی پروژه مسکونی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی مغازه جوجه لیمو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول اجرایی و نظارت کلینیک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی مغازه فست فود آقای برگر
۱۳۹۲
طراحی خارجی ساختمان اداری کارخانه سنگبری
پروژه‌ها
معماری پایدار اقلیم
کنکاش

پروفسور سعید اسلامیان دکتر علی عسگر مرتضی سلطانی
مهارت ها
| ۳نفر
حسن رضا قلاعیشایان بهرامی
| ۲نفر
حسن رضا قلاعی
| ۲نفر
حسن رضا قلاعی
| ۱نفر
| ۱نفر
حسن رضا قلاعی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
3d max
اتوکد 3بعدی
توضیحات