محمدرضا زارع

محمدرضا زارع

کارشناس مکانیک وکارشناس ارشد هوا وفضا-سازه

۹ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
دستیار مدیر اجرایی
مهندسی ومشاور وسیع
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
مدلینگ به کمک نرم افزار Solidworks
دانشگاه صنعتی سیرجان
برنامه نویسی متلب
دانشگاه صنعتی سیرجان
تحلیل به کمک نرم افزار Abaquse
دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
دستیار مدیر اجرایی
مهندسی ومشاور وسیع
آسیب شناسی وبهبود اثربخشی سازمانی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مهندس
پلی اتیلن تک سیرجان
مهندس بهبود پروسه.تولید محتوا و برنامه ریزی سیستم های نگهداری وتعمیرات در کارخانه(PM,TPM)
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات