پیمان ولی زاده

پیمان ولی زاده

برنامه نویس Full Stack

۰ارتباط ۱۴مهارت
کردستان | سقز
برنامه نویس وب
شرکت مشاورین داده پرداز بهسا
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای بجنورد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای بجنورد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشکده فنی سروش اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
برنامه نویس وب
شرکت مشاورین داده پرداز بهسا
کار با سازمان های تاکسیرانی بالغ بر 35 شهر کشور (تبریز، قزوین، اصفهان و ...)
تحلیل سیستم ها و نیاز سیستم
آموزش نیرو ها
پروژه‌ها
۱۳۹۷
Asp.netCore ,EFCore
۱۳۹۷
پنل رانندگان- سامانه ترابری ایران
برنامه نویس وب در شرکت مشاورین داده پرداز بهسا
مرخصی و همچنین پنل فروش مانند دیوار
همچنین آدرس این سامانه نسب به هر سازمان متفاوت و به صورت داخلی می باشد.
پروژه توسعه داده شده و همراه با سایر اعضای تیم نوشته شده و زیر نظر شرکت می باشد
۱۳۹۰
قاصدک
درجه کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشکده فنی سروش اصفهان
همانند yahoo massenger
سامانه جامع ترابری ایران
برنامه نویس وب در شرکت مشاورین داده پرداز بهسا
پروژه برای هر سازمان سفارشی شده و عملیات برای هر سازمان در آن سفارشی نوشته شده و کاملا پویا می باشد.
همچنین آدرس این سامانه نسب به هر سازمان متفاوت و به صورت داخلی می باشد.
پروژه توسعه داده شده و همراه با سایر اعضای تیم نوشته شده و زیر نظر شرکت می باشد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
توانایی: کار تیمی، همگام شدن با شرایط، انجام کارهای فورس،