سید محسن علوی

سید محسن علوی

مسئول واحد انفورماتیک سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی

۳ارتباط ۱۹مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT
سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
Administering Windows Server 2012
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Administering Windows Server 2012
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23025130
Cisco Certified Network Professional (CCNP switching)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Cisco Certified Network Professional (CCNP switching)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23025254
Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23025283
Installing and Configuring Windows Server 2012
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Installing and Configuring Windows Server 2012
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23025483
CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network S
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network S
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
21628089
CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network S
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network S
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
21628089
Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
21628899
Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switch
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switch
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
20921586
تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
20158218
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
19497463
تکنسین عمومی امنیت شبکه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
931026087
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT
سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
دفتر نمایندگی خراسان شمالی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
IT کارشناس
شرکت توسعه فن آوری پارس سیستم شرق
محل کار در سرپرستی بانک تجارت استان خراسان شمالی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
IT کارشناس
پیمانکاری شرکت خجیر سازان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
IT کارشناس
متفرقه
به صورت پراکنده در شرکت های مختلفی مشغول به کار شدم.
یا به صورت پاره وقت و یا تمام وقت.
پروژه‌ها
انجام کارهای شبکه
IT کارشناس در متفرقه
مشارکت در برنامه نویسی پروژه های مختلف به صورت کوتاه مدت
IT کارشناس در متفرقه
آپدیت سخت افزاری سرور HP
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT در سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
آپگریت کردن سرور ESXI
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT در سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
پیاده سازی بستر مجازی سازی Hyper-V
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT در سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
پیاده سازی بستر مجازی سازی ESXI
مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات IT در سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی
مهارت ها
موسی صادقی نیک؛ مهندس مشاور آب یابی و اکتشاف چاه آب و تعیین محل حفر چاه با ژئوالکتریک
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Installing and Configuring Windows Server 2012
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot)
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
Cisco Certified Network Professional (CCNP switching)
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
Administering Windows Server 2012
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing)
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network S
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switch
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
تکنسین عمومی امنیت شبکه
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
توضیحات