رضا قمصری

رضا قمصری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
IT مدیر بخش
شرکت صنعتی و بازرگانی صنام
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انفورماتیک ایران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انفورماتیک ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
IT مدیر بخش
شرکت صنعتی و بازرگانی صنام
با حفظ سمت به عنوان مدیر تبلیغات، روابط عمومی و امور نمایشگاهی مشغول فعالیت بوده ام.
از اواخر سال 1396 به عنوان مدیر تبلیغات، روابط عمومی و امور نمایشگاهی مشغول به کار می باشم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
Opration Control Center
شرکت هواپیمایی ماهان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
حسابدار ارشد
شرکت آییش شبکه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
IT مدیر بخش
موسسه حسابداری و حسابرسی مداقه
پروژه‌ها
Radio-frequency identification
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انفورماتیک ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات