الهام زارع

الهام زارع

روانشناس

۱ارتباط ۱۴مهارت
البرز | کرج
مدیر داخلی
فست‌فود مادرجون
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی روانشناسی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان حضرت فاطمه (س) ۹۲-۱۳۹۱
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
Microsoft office
اندیشه دانش پژوهان ایرانیان
IR/0060342
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر داخلی
فست‌فود مادرجون
استخدام و رسیدگی به امور پرسنل - انجام کارهای مربوط به اخذ جواز کسب - پیگیری نامه‌های شهرداری - رسیدگی به مسایل بهداشت - صندوقداری - حسابداری - باز و بستن مغازه - تهیه مواد اولیه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر داخلی
رستوران لیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
پخش کتاب
شرکت فانوس
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
اضطراب در کودکان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
بررسی تفاوت هوش هیجانی خانمی‌ها و هوشبهر آقایان

فرشته اکبری الهام زارع
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۱۲
تغییر و اصلاح رفتار کودکان
۱۳۹۵-۰۳
توان بخشی افراد بعد از سکته مغزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Microsoft office
اندیشه دانش پژوهان ایرانیان
آزمون شخصیت ساکس ولیو
مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی
توضیحات