سعید جوادلو

سعید جوادلو

کارشناسی ارشد مدیریت

۳ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
کارشناس بهبود فرآیند
پارس خودرو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت صنعتی
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۷۵ - ۱۳۷۸
کاردانی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس بهبود فرآیند
پارس خودرو
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
استاد برقکار
پارس خودرو
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
استاد برقکار
ایران خودرو
مهارت ها
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات