کتایون آتش سر

کتایون آتش سر

کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل

۰ارتباط ۲۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات