مهدی رضازاده

مهدی رضازاده

Web Developer- PHP

۴۱ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
PHP برنامه نویس
سایبربان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
PHP برنامه نویس
سایبربان
مهارت ها
| ۲۲نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورذوالفقار محمدی اسلامجوینبی اله گودرزی
| ۲۰نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورمحمد قبادینبی اله گودرزی
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورذوالفقار محمدی اسلامجوی
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورذوالفقار محمدی اسلامجوی
| ۱۸نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورذوالفقار محمدی اسلامجوینبی اله گودرزی
| ۱۸نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پورذوالفقار محمدی اسلامجوی
| ۱۷نفر
نصیر رضایی نژادمحمد مهدیارمنشمحمد حسن پور
| ۱۷نفر
نصیر رضایی نژادمحمد حسن پورنبی اله گودرزی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
بنده در زمینه طراحی ماژول برای دروپال نیز فعالیت هایی داشته ام.