امیررضا حیدری

امیررضا حیدری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱۹مهارت
تهران | تهران
طراح گرافیک
نت ساپورت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
انصراف به دلیل انجام پروژه های کای و تایم محدود
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
طراح گرافیک
نت ساپورت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات