سحر میرزایی

سحر میرزایی

کارشناسی معماری

۲۰ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
مدیر بخش پشتیبانی
شرکت دکوراسیون داخلی (جزیره کیش)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توحید
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توحید
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر بخش پشتیبانی
شرکت دکوراسیون داخلی (جزیره کیش)
نوع فعالیت: مدیریت امور نمایندگی ها، امضای تائیدیه تمامی پیش فاکتورها و فاکتورهای ارسالی، نظارت بر قیمت ها و تحقیق درباره متریال ها و محصولات جدید دکوراسیون داخلی و روف گاردن و نما، بازدید اولیه پروژه جهت رولووه و عکاسی از وضع موجود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدیر داخلی و طراح
شرکت فنی و مهندسی نگین پاسارد
نوع فعالیت: مدیریت داخلی تمامی پروژه های شرکت، تنظیم تمامی نامه ها، صورت وضعیت ها و استعلام قیمت های ارسالی، تمامی فعالیت های اداری دفتر، طراحی معماری تمامی پروژه های اجرایی شرکت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
کارشناس اجرایی
شرکت مشاور آرمانشهر
نوع فعالیت: انجام پروژه CDS شهرداری منطقه 22 تهران، توزیع و تحلیل پرسشنامه در سطح منطقه 22، برداشت پلاک به پلاک نوع کاربری منطقه و تهیه نقشه اتوکد وضع موجود، انجام تمامی فعالیت های مربوط به
word و autocad
پروژه‌ها
طراحی آب نما
مدیر داخلی و طراح در شرکت فنی و مهندسی نگین پاسارد
طراحی محوطه سازی
مدیر داخلی و طراح در شرکت فنی و مهندسی نگین پاسارد
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
مدیر داخلی و طراح در شرکت فنی و مهندسی نگین پاسارد
پروژه شهرسازی
کارشناس اجرایی در شرکت مشاور آرمانشهر
پروژه های دکوراسیون داخلی
مدیر بخش پشتیبانی در شرکت دکوراسیون داخلی (جزیره کیش)
پروژه های طراحی و اجرای نما
مدیر داخلی و طراح در شرکت فنی و مهندسی نگین پاسارد
مهارت ها
| ۱۹نفر
رامتین چرغندهمهدی صدق زادهرسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدی
| ۱۶نفر
رامتین چرغندهرسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدیشهرام قمری
| ۱۶نفر
رامتین چرغندهمهدی صدق زادهرسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدی
| ۱۵نفر
رسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدیشهرام قمریمهسا ابوالفضلی
| ۱۵نفر
رامتین چرغندهمهدی صدق زادهرسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدی
| ۱۴نفر
مهدی صدق زادهرسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدیشهرام قمری
| ۱۴نفر
رسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدیشهرام قمریمهسا ابوالفضلی
| ۱۰نفر
رسول قهریجلال چشمه نوشیمستانه محمدیشهرام قمریمهسا ابوالفضلی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات