ستاره جانی

ستاره جانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-مسول مرکز مشاوره شفق و کارمند شبکه بهداشت و درمان(مشاور-مدرس و پژوهشگر)

۹ارتباط ۷مهارت
اردبیل | پارس آباد
مشاور بهداشت روان
شبکه بهداشت و درمان
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی روانشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کامپیوتر
کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور بهداشت روان
شبکه بهداشت و درمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور بهداشت روان
نیروی انتظامی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی پارساباد
۱۳۹۱ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور پارس آباد مغان
۱۳۹۱ اکنون
آموزش مهارتهای زندگی و پیش از ازدواج
دانشگاه پیام نور و آزاد-بهزیستی-کمیته امداد و ادارات شهرستان
۱۳۹۱ اکنون
مشاور بهداشت روان
کمیته امداد
۱۳۹۱ اکنون
مشاور بهداشت روان
بهزیستی
۱۳۹۰ اکنون
روانشناس بالینی
مرکز مشاوره
۱۳۹۰ اکنون
پژوهشگر علمی
-
پروژه‌ها
۱۳۹۲
رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر ، چت و هک
مشاور بهداشت روان در نیروی انتظامی
۱۳۹۲
نقش رفتار درمانی شناختی رفتاری در کنترل خشم دانشجویان
مدرس دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی پارساباد
پروژه‌ها
پیش بینی الگوهای شخصیت خوشه ب بر اساس هیجان خواهی و سیستمهای مغزی – رفتاری(مقاله از پایان نامه)
مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار رودهن1392دوره7-شماره27
اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظمدهی خشم و احساس تنهایی
مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار رودهن1392-دوره8شماره29
مقایسه ی ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی
مجله علمی-پژوهشی ناتواناییهای یادگیری1392-دوره 3 شماره 2
نقش سیستم¬های مغزی-رفتاری در پیش¬بینی کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در بیماران مبتلا به سرطان
ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1393 سال 17-شماره 12
اثر بخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان
ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393-دوره 22شماره5
اثربخشی هنر¬درمانی بر پایه نقاشی¬درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت
ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393-دوره23-شماره2
پیش¬بینی اختلالهای شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی-جبری بر اساس سیستم فعال¬ساز مغزی و سیستم بازداری مغزی
ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1393-دوره 25-شماره 10
رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف، رفتارهای جنسی، الکل، خشونت، چت و هک
دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-1394-سال19-شماره 6
نقش ناگویی خلُقی در پیش بینی نشانگان آسیب شناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه و پروستات
دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1394-سال 19-شماره5
کارآمدی شناخت درمانی مذهب محور بر کاهش نشانه های روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
مجله علمی پژوهشی دین و روانشناسی1394-سال8 شماره 1
بخشش و سلامت روان در جمعیت دانشجویی
چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران 1391
هوش هیجانی و بخشش در جمعیت دانشجویی
چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران1391
قش اعتیاد به اینترنت در گرایش به مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن در نوجوانان اردبیل
فصلنامه دانش انتظامی اردبیل1392
The relationship of the Severe Personality disorders with behavioral activation and inhibition systems in patients with paranoid, borderline and schiz
(Journal of Kermanshah University of Medical Science-J Kermanshah Univ Med Sci. 2016; 20(3
The Effectiveness of Reality Therapy Concepts on Self-esteem of the Elderly in the Center of Aramesh in Parsabad
Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences 12(1): 1-8, 2017
مهارت ها
| ۴نفر
محمدرضا قربانیمحمد عبدالهیهادی بیات
| ۳نفر
محمد عبدالهیهادی بیات
| ۳نفر
محمد عبدالهیهادی بیات
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره های CBT برای اختلالات روان
توضیحات