مهسا حسین پورمقدم

مهسا حسین پورمقدم

کارشناسی فیزیک حالت جامد(نانو مواد ترکیبی)_کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

۷۱ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
رییس هییت مدیره
یکتا نانو فناوران طوس
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی فیزیک کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
رییس هییت مدیره
یکتا نانو فناوران طوس
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تجهیزات اتاق عمل
درجه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶
بررسی خواص زئولیت ها و تجاری سازی محصول نهایی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۵
تصفیه آب با استفاده از نانو مواد
درجه کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۵
نایلون های با خاصیت ویژه
درجه کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه حکیم سبزواری
مهارت ها
| ۴۸نفر
اکبر افتخاریمهدی مولاییسجاد اباذرلورسول قهریجریان قدرت
| ۴۷نفر
اکبر افتخاریمهدی مولاییسجاد اباذرلورسول قهریجریان قدرت
| ۴۷نفر
کاظم حمیداکبر افتخاریسجاد اباذرلورسول قهریجریان قدرت
| ۴۶نفر
ناصیح رحیمیسجاد اباذرلورسول قهریجریان قدرتنبی اله گودرزی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت صنعتی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه فردوسی مشهد
توضیحات
در زمینه تاسیس شرکت و راه اندازی خطوط تولید قادر هستم تا به دوستان علاقه مند مشاوره دهم.